STREDNODOBÉ RIEŠENIE

Fondy sú určené pre mierne pokročilých investorov, ktorí chcú do­siahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie pri akceptovaní mierneho až stredného rizika. Ide o investovanie v strednodobom časovom horizonte, a to minimálne 3 až 4 rokov v závislosti od fondu.

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

Fond je určený pre klienta, ktorý chce dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte pri akceptovaní mierneho až stredného rizika. Umožňuje podieľať sa na investíciách, ktoré sú ponúkané iba inštitucionálnym klientom a profitovať aj z poklesu cien aktív.

Office real estate fund o.p.f

Fond je určený pre dynamických investorov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície. V súčasnosti sa orientuje na administratívne realitné projekty na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí.