• Menu

    Dokumenty na stiahnutie download

    Vzor darovacej zmluvy je možné získať z našej internetovej stránky, prípadne na obchodnom oddelení Prvej Penzijnej správ. spol., a. s.

    Pozor! Touto darovacou zmluvou nie je možné previesť zaknihované podielové listy (uzavreté podielové fondy), tento prevod možno uskutočniť len prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo jeho člena.

    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.