• Menu

  PP E-mail

  PP E-mail

  • Majte prehľad o výkonnosti podielových fondov, v ktorých sa zhodnocujú vaše investície. Využite našu bezplatnú službu, vďaka ktorej získate viac informácií o vašich investíciach a sporeniach.

  Viac informácií

  Vrátenie podielového listu

  Vrátenie podielového listu

  • Svoj podielový list nám môžete kedykoľvek predložiť na vyplatenie. Vyplatíme vám jeho aktuálnu sumu.

  Viac informácií

  Karta podielnika

  Karta podielnika

  • Pomocou tejto stránky sa môžete prihlásiť do vašej karty podielnika, v ktorej sa dozviete všetko o svojich investíciách.

  Viac informácií

  Prevod podielových listov

  Prevod podielových listov

  • Na tomto mieste si môžete stiahnuť vzor darovacej zmluvy, ktorá podielnikovi umožňuje previesť podielové listy otvorených podielových fondov na inú osobu.

  Viac informácií

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.