Služby

Pomáhame vašim investíciám rásť. Sledujte neustále zhodnotenie vašej investície alebo  vášho sporenia s našimi bezplatnými službami. Nechajte si posielať informácie cez e-mail, alebo sa prihláste sa do svojej karty podielnika. 

E-investor

E-investor

Pomocou tejto stránky sa môžete prihlásiť do vašej karty podielnika, v ktorej sa dozviete všetko o svojich investíciách.

Vydanie a prevody podielových listov

Vydanie a prevody podielových listov

Na tomto mieste si môžete stiahnuť vzor darovacej zmluvy, ktorá podielnikovi umožňuje previesť podielové listy otvorených podielových fondov na inú osobu.

Vrátenie podielového listu

Vrátenie podielového listu

Svoj podielový list nám môžete kedykoľvek predložiť na vyplatenie. Vyplatíme vám jeho aktuálnu sumu.