Vysporiadanie (settlement)

Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Volatilita | Vstupný poplatok | Výkonnosť | Výstupný poplatok

Späť na slovník pojmov