Volatilita

Určuje mieru neistoty – rizika. Volatilita je prirodzená vlastnosť pri investíciách. Platí, že čím vyššie sú očakávané výnosy, tým je obvykle vyššie riziko.

| Vstupný poplatok | Výkonnosť | Vysporiadanie (settlement) | Výstupný poplatok

Späť na slovník pojmov