Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri vyplatení podielového listu.

Volatilita | Vstupný poplatok | Výkonnosť | Vysporiadanie (settlement)

Späť na slovník pojmov