Štatút

Základný dokument podielového fondu, ktorého obsah a zmeny schvaľuje Národná banka Slovenska, je súčasťou zmluvného vzťahu s podielnikom. Ide o dokument, ktorý charakterizuje typ podielového fondu.

Späť na slovník pojmov