Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu nebude možné určitý finančný nástroj investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas.

Rating | Redemácia | Reinvestícia výnosov

Späť na slovník pojmov