Reinvestícia výnosov

Možnosť pre podielnika, v prípade niektorých fondov, dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu.

Rating | Redemácia | Riziko likvidity

Späť na slovník pojmov