Redemácia

Redemácia podielov označuje právo podielnika kedykoľvek požiadať o spätný predaj, respektíve vyplatenie svojho podielového listu za jeho aktuálnu cenu. Po podaní žiadosti o redemáciu dochádza zároveň k ukončeniu investície.

Rating | Reinvestícia výnosov | Riziko likvidity

Späť na slovník pojmov