Rating

Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.

Redemácia | Reinvestícia výnosov | Riziko likvidity

Späť na slovník pojmov