Priemerný rating portfólia fondu

Vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov (local currency), ktoré sú v portfóliu fondu.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Primárny trh

Späť na slovník pojmov