Predajný prospekt

Dokument, ktorý musí mať každý štandardný podielový fond a ktorý musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov