Pokladničná poukážka

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov