• Menu

    Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

    Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.