Podielnik

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie podielového listu fondu.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov