• Menu

    Je súčasťou strešného fondu, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých podfondov. Jednotlivé podfondy sú účtovne oddelené, odlišujú sa investičnou stratégiou.

    Peňažný trh | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.