Odplata za správu podielového fondu

Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Je nákladom fondu.

Odplata depozitárovi | Opcia

Späť na slovník pojmov