Odplata depozitárovi

Odplata za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu a  je nákladom fondu.

| Odplata za správu podielového fondu | Opcia

Späť na slovník pojmov