Menovitá hodnota

Suma, na ktorú je cenný papier vystavený a ktorá je vyznačená na cennom papieri.

Majetkový účet | Maklér | Manažér portfólia | Market maker | Menové riziko

Späť na slovník pojmov