Menové riziko

Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene, v ktorej má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

Majetkový účet | Maklér | Manažér portfólia | Market maker | Menovitá hodnota

Späť na slovník pojmov