• Menu

    Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene, v ktorej má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

    Majetkový účet | Maklér | Manažér portfólia | Market maker | Menovitá hodnota
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.