• Menu
    Manažér portfólia je osoba, ktorá používa informácie poskytované finančnými analytikmi na zostavenie a riadenie portfólia finančných aktív. Činnosť manažéra portfólia spočíva najmä vo vytváraní investičnej stratégie, získavaní investorov a rozširovaní portfólia.

    Majetkový účet | Maklér | Market maker | Menové riziko | Menovitá hodnota
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.