Manažér portfólia

Manažér portfólia je osoba, ktorá používa informácie poskytované finančnými analytikmi na zostavenie a riadenie portfólia finančných aktív. Činnosť manažéra portfólia spočíva najmä vo vytváraní investičnej stratégie, získavaní investorov a rozširovaní portfólia.

Majetkový účet | Maklér | Market maker | Menové riziko | Menovitá hodnota

Späť na slovník pojmov