Maklér

Osoba, ktorá investorom sprostredkováva nákup a predaj cenných papierov.

Majetkový účet | Manažér portfólia | Market maker | Menové riziko | Menovitá hodnota

Späť na slovník pojmov