• Menu

    Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov vedený depozitárom. Na tomto účte sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

    Maklér | Manažér portfólia | Market maker | Menové riziko | Menovitá hodnota
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.