Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

Kapitálový trh | Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Konto podielnika | Kreditné riziko | Kupón

Späť na slovník pojmov