• Menu

    Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov otvorený a vedený Depozitárom. Na Konte podielnika sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

    Kapitálový trh | Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Kreditné riziko | Kupón | Kurz fondu
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.