• Menu
    Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu a slúži najmä na financovanie strednodobých a dlhodobých investícií. Na kapitálovom trhu sa stretávajú emitenti a investori, ktorí obchodujú s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

    Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Konto podielnika | Kreditné riziko | Kupón | Kurz fondu
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.