Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

Dokument, ktor musí mať každý štandardný podielový fond. Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie.

Kapitálový trh | Konto podielnika | Kreditné riziko | Kupón | Kurz fondu

Späť na slovník pojmov