ISIN (International Securities Identification Numbering)

Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. Toto zvláštne kódové číslo je pridelené každému verejne obchodovateľnému cennému papieru.

Information ratio | Investičný horizont | Investičná politika | IPO (Initial Public Offer)

Späť na slovník pojmov