Investičný horizont

Doba investovania. Investičný horizont môže byť krátkodobý do 1 roka, strednodobý od 1 do 5 rokov, dlhodobý od 5 rokov. Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu.

Information ratio | Investičná politika | IPO (Initial Public Offer) | ISIN (International Securities Identification Numbering)

Späť na slovník pojmov