Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Information ratio | Investičný horizont | IPO (Initial Public Offer) | ISIN (International Securities Identification Numbering)

Späť na slovník pojmov