Information ratio

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.

| Investičný horizont | Investičná politika | IPO (Initial Public Offer) | ISIN (International Securities Identification Numbering)

Späť na slovník pojmov