Futures

Dohoda o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva komodity alebo cenného papiera v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz medzi predávajúcim a kupujúcim. Ide o prísľub skutočného uskutočnenia transakcie. Futures  sa zaraďuje medzi  cenné papiere ( deriváty).

FED (Federálny rezervný systém) | Finančný trh | Fond fondov | Fundamentálna analýza

Späť na slovník pojmov