EURIBOR/EURIBID

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).

Emisie podielových listov | Emitent | ETF (verejne obchodované fondy) | Európska centrálna banka (ECB)

Späť na slovník pojmov