Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka je centrálna banka eurozóny. Zodpovedá za riadenie eura a zabezpečovanie cenovej stability v EÚ. Sídli v nemeckom Frankfurte. ECB je zodpovedná aj za vytváranie a implementáciu hospodárskej a menovej politiky EÚ.

Emisie podielových listov | Emitent | ETF (verejne obchodované fondy) | EURIBOR/EURIBID

Späť na slovník pojmov