ETF (verejne obchodované fondy)

Finančné nástroje obchodované na burze, medzi ich výhody patrí nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

Emisie podielových listov | Emitent | EURIBOR/EURIBID | Európska centrálna banka (ECB)

Späť na slovník pojmov