Emitent

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere za účelom získania finančných prostriedkov.

Emisie podielových listov | ETF (verejne obchodované fondy) | EURIBOR/EURIBID | Európska centrálna banka (ECB)

Späť na slovník pojmov