Durácia

Ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.

Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis

Späť na slovník pojmov