Dlhopis

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený  pevne alebo pohyblivo. Hodnota majetku podielového fondu investujúceho do takýchto dlhopisov klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastie.

Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dividenda | Durácia

Späť na slovník pojmov