• Menu
    Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku akciovej spoločnosti. Tento podiel vypláca spoločnosť svojim akcionárom a to podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Výška dividendy je premenlivá a odvíja sa od čistého zisku spoločnosti, ktorej valné zhromaždenie rozhoduje o jej vyplatení.

    Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dlhopis | Durácia
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.