Dividenda

Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku akciovej spoločnosti. Tento podiel vypláca spoločnosť svojim akcionárom a to podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Výška dividendy je premenlivá a odvíja sa od čistého zisku spoločnosti, ktorej valné zhromaždenie rozhoduje o jej vyplatení.

Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dlhopis | Durácia

Späť na slovník pojmov