Diverzifikácia

Diverzifikácia je rozložením investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikáciu označujeme ako nástroj na znižovanie miery rizika celého portfólia podielového fondu, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť a tiež bezpečnosť investície majiteľa podielového listu.

Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Dividenda | Dlhopis | Durácia

Späť na slovník pojmov