• Menu
    Diverzifikácia je rozložením investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikáciu označujeme ako nástroj na znižovanie miery rizika celého portfólia podielového fondu, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť a tiež bezpečnosť investície majiteľa podielového listu.

    Depozitár | Depozitný certifikát | Derivát | Dividenda | Dlhopis | Durácia
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.