Derivát

Cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií.  Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia fondu proti riziku poklesu.

Depozitár | Depozitný certifikát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis | Durácia

Späť na slovník pojmov