• Menu

    Cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií.  Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia fondu proti riziku poklesu.

    Depozitár | Depozitný certifikát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis | Durácia
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.