Depozitný certifikát

Krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Depozitár | Derivát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis | Durácia

Späť na slovník pojmov