• Menu

    Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má na výkon činností depozitára povolenie od Národnej banky Slovenska. Depozitár okrem iného je zodpovedá  za správne určenie čistej hodnoty majetku podielového fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.

    Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis | Durácia
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.