Credit default swap (CDS)

Credit default swap patrí medzi kreditné deriváty. Predstavuje záväzok predávajúceho CDS kompenzovať kupujúceho v prípade kreditného zlyhania nejakého subjektu.

Cenný papier | Centrálna banka | Čistá hodnota majetku fondu | CPPI

Späť na slovník pojmov