• Menu

    Credit default swap patrí medzi kreditné deriváty. Predstavuje záväzok predávajúceho CDS kompenzovať kupujúceho v prípade kreditného zlyhania nejakého subjektu.

    Cenný papier | Centrálna banka | Čistá hodnota majetku fondu | CPPI
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.