Centrálna banka

Centrálna banka je finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (FED).

Cenný papier | Čistá hodnota majetku fondu | CPPI | Credit default swap (CDS)

Späť na slovník pojmov