Čistá hodnota majetku fondu

Čistá hodnota majetku fondu (NAV - Net Asset Value) Celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva) znížená o záväzky fondu.

Cenný papier | Centrálna banka | CPPI | Credit default swap (CDS)

Späť na slovník pojmov