Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi. Obchod na burze cenných papierov prebieha podľa platných pravidiel a burzových predpisov. Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie od Národnej banky Slovenska.

Backtest | Benchmark | Bear market - Medvedí trh | Bežný pokles | Blue chips | Broker | Bull market - Býčí trh

Späť na slovník pojmov