Audítor

Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo spoločnosti a podielových fondov. Audítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo.

Alokácia aktív | Akcia | Akciové riziko | Aktuálna cena podielu | Aktuálna cena podielového listu

Späť na slovník pojmov