• Menu
    Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo spoločnosti a podielových fondov. Audítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo.

    Alokácia aktív | Akcia | Akciové riziko | Aktuálna cena podielu | Aktuálna cena podielového listu
    Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
    Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.