Aktuálna cena podielu

Aktuálna cena podielu predstavuje podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu vydaných podielov podielového fondu.

Alokácia aktív | Akcia | Akciové riziko | Aktuálna cena podielového listu | Audítor

Späť na slovník pojmov