Aktuálna cena podielového listu

Aktuálna cena podielového listu sa pri zaknihovaných podielových listoch rovná aktuálnej cene podielu.

Alokácia aktív | Akcia | Akciové riziko | Aktuálna cena podielu | Audítor

Späť na slovník pojmov